Phát hiện mức phễu

Detecting hopper level

Máy đúc khuôn nhựa

Laser công suất siêu lớn, LV-NH110 có thể phát hiện các mục tiêu đã được chắn hoàn toàn khỏi ánh sáng mà không bị ảnh hưởng bởi bụi hoặc các bộ phận nhỏ.

Lợi ích

Mức nạp đầy được phát hiện ổn định và vật thể phân tán sẽ được bỏ qua. Bỏ qua cả bụi bẩn tích tụ trên miệng phễu, giúp có thể duy trì phát hiện ổn định.

Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số đa năng