Khả năng tạo vết của sản phẩm nhựa

Traceability of plastic products

Nhận diện máy đúc khuôn nhựa

Mã 2D DataMatrix, áp dụng thông qua việc sử dụng nhãn hoặc khắc trực tiếp, thường được sử dụng để tạo vết sản phẩm.

Lợi ích

Kết hợp thiết kế quang học mới với kỹ thuật giải mã tiên tiến, Sê-ri SR-600 có kích thước nhỏ đáng tin cậy có thể đọc được cả mã tương phản có chất lượng in kém.

TÌM HIỂU CHI TIẾT SẢN PHẨM

  • Phát hiện một cách tin cậy mã khó đọc và đối tượng di chuyển. Khả năng quang học mới của Sê-ri SR-600 được thiết kế để khắc phục vấn đề của thiết bị đọc thông thường này.