Xác nhận có đai ốc hàn

Confirming the presence of weld nuts

Máy hàn

Xác nhận có đai ốc hàn

Lợi ích

Do các bộ phận hàn bị thay đổi màu sắc hoặc bị biến dạng, nên khó phát hiện hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng Sê-ri GV, thực hiện phát hiện dựa trên khoảng cách, thì có thể dễ dàng thực hiện hoạt động ổn định.

Bộ cảm biến Laser CMOS kỹ thuật số