Xác nhận khi phun qua bộ phận

Confirming part ejection

Máy dập

Khu vực rộng 40 mm (1,57) cho phép phát hiện các bộ phận, ngay cả khi vị trí thay đổi.

Lợi ích

Khi sử dụng chế độ phát hiện mép gờ, ảnh hưởng của bụi bẩn tích tụ đã giảm đáng kể.

Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số