Phát hiện chân đế mục tiêu hoạt động

Detecting workpiece seating

Máy dập

Xác nhận chân đế thích hợp trong quá trình chuyển tải bộ phận. Bởi vì trục quang rộng 10 mm (0,39), nên có thể nhận diện khu vực nâng lên bất kỳ trên mục tiêu.

Lợi ích

Thông qua việc phát hiện các bộ phận đặt không đúng, có thể ngăn ngừa thiệt hại chi phí cho đối tượng hoạt động.

Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số đa năng