Phạm vi phát hiện dài và ngăn chặn mục tiêu bị rơi

Long range detecting and preventing falling targets

Xử lý nhiệt

Cảm biến này có thể phát hiện ổn định tại phạm vi siêu dài 50 m (164,04').

Lợi ích

Khi ở khoảng cách này, thường khó căn chỉnh trục quang. LV-H67 là cảm biến laser loại thu phát chung, nên cài đặt rất dễ dàng bởi vì chỉ cần đặt bộ phản xạ trong vùng có phát tia laser. Cấu hình này cho phép phát hiện tầm xa các mục tiêu phản xạ hoặc thậm chí có lắp gương trước khi các mục tiêu rời khỏi dây chuyền.

Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số đa năng