Cảm biến có khả năng chống chịu với môi trường

Environment resistant sensors

Xử lý nhiệt

Sử dụng công suất siêu lớn, PX có thể phát hiện ổn định ngay cả trong môi trường khắc nghiệt mà với cảm biến thông thường sẽ phát sinh lỗi phát hiện và sự cố tạm thời.

Lợi ích

Sử dụng công suất siêu lớn, PX có thể phát hiện ổn định ngay cả trong môi trường khắc nghiệt mà với cảm biến thông thường sẽ phát sinh lỗi phát hiện và sự cố tạm thời.

Bộ cảm biến quang điện công suất lớn