Laser có khả năng chống chịu thay đổi màu sắc

Lasers that are resistant to color change

Xử lý nhiệt

Có nhiều trường hợp mục tiêu có màu hoặc điều kiện bề mặt khác nhau khi ra khỏi lò xử lý nhiệt.

Lợi ích

GV là cảm biến dựa vào khoảng cách không bị ảnh hưởng bởi màu sắc hoặc điều kiện bề mặt. Bằng cách sử dụng GV cùng loại, có thể phát hiện ổn định bất kể đến màu sắc mục tiêu.

Bộ cảm biến Laser CMOS kỹ thuật số