Phát hiện mức chất lỏng trong máy rửa linh kiện

Detecting fluid levels in a parts washer

Vòng đệm linh kiện

Phát hiện mức chất lỏng trong máy rửa linh kiện

Lợi ích

Có thể phát hiện mà không cần tiếp xúc với chất lỏng. Mặc dù không thể tránh khỏi việc có bong bóng lọt vào đường ống, nhưng 16 trục quang liên kết FU-95S sẽ cho ra giá trị trung bình mức độ ảnh hưởng, do đó làm giảm khả năng phát hiện lỗi.

Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số