Phát hiện ren

Thread detection

Gia công

Trong khi cảm biến thông thường gặp khó khăn trong việc phát hiện sự hiện diện của ren, LV-NH32 có thể dễ dàng phát hiện sự khác nhau giữa lỗ đã được cắt ren và chưa cắt ren. Với lỗ chưa cắt ren, ánh sáng đèn cảm biến sẽ đi sâu vào trong và không phản xạ lại, nhưng với một lỗ đã cắt ren, nhiều đèn sẽ phản xạ trở lại cảm biến.

Lợi ích

LV-NH32 có đường kính vệt tia có thể điều chỉnh, có thể được thay đổi theo kích thước của lỗ và ren, giúp phát hiện cực kỳ ổn định.

Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số đa năng