Phòng ngừa xâm nhập

Intrusion prevention

Bảo vệ an toàn

Với máy đúc khuôn, có nhiều trường hợp khi công nhân phải vào khu vực thiết bị để thay thế và bảo trì khuôn. Điều này tạo ra nhu cầu cần phải lắp đặt màn chắn quang an toàn.

Lợi ích

Bằng việc sử dụng Sê-ri SL-VHM, những vấn đề liên quan đều được giải quyết với thiết kế siêu bền và mức bảo vệ Type 4 đáng tin cậy.

TÌM HIỂU CHI TIẾT SẢN PHẨM

  • Điều gì làm cho màn chắn quang "chắc chắn"? KEYENCE đã thiết kế màn chắn quang với cấu tạo có thể ngăn chặn thiệt hại từ các bộ phận hoặc các công cụ bằng cách thu hẹp vùng ống kính tiếp xúc và đặt vào trong một vỏ bọc chống chịu tác động.

  • Để an toàn và hiệu quả ở nơi làm việc. Giới thiệu màn chắn quang an toàn tập trung hoàn toàn vào khả năng quan sát.

  • Chọn màn chắn quang an toàn chuẩn và bước nhỏ dành cho ứng dụng của bạn.