Phòng ngừa xâm nhập

Intrusion prevention

Bảo vệ an toàn

Với máy đúc khuôn, có nhiều trường hợp khi công nhân phải vào khu vực thiết bị để thay thế và bảo trì khuôn. Điều này tạo ra nhu cầu cần phải lắp đặt màn chắn quang an toàn.

Lợi ích

Bằng việc sử dụng Sê-ri SL-VHM, những vấn đề liên quan đều được giải quyết với thiết kế siêu bền và mức bảo vệ Type 4 đáng tin cậy.

Màn sáng an toàn