Đo chiều cao nối ghép dây

Height measurement of a wire bond

Sản xuất vật liệu bán dẫn

Các lỗi trong quấn dây có thể gây hư hỏng cho bảng mạch.

Lợi ích

Phương pháp quét kép và vệt tia 2 μm giúp bảo đảm đo ổn định.