Định vị vị trí lắp kính LCD

Positioning of LCD glass

Sản xuất thủy tinh

Có thể đo ổn định với tốc độ cao các lỗi mép gờ trong chất nền tinh thể lỏng

Lợi ích

Có thể theo vết mục tiêu trong suốt cao nhờ đèn LED màu xanh lá cây và ngưỡng có thể điều chỉnh

Tốc độ cao, Độ chính xác cao Trắc vi kế kỹ thuật số