Đo độ cong cho vật liệu giấy cuộn

Camber measurement of web material

Đo góc cong của tấm

Độ dày và góc cong có thể được đo bằng cách sử dụng nhiều cảm biến và không cần PC

Lợi ích

Kiểm tra cùng lúc góc cong và chiều rộng sản phẩm với độ chính xác cao và tốc độ cao. Không chỉ có chiều rộng, mà còn kiểm tra thanh dẫn mép gờ.

Tốc độ cao, Độ chính xác cao Trắc vi kế kỹ thuật số