Đo kích thước của hạt keo

Dimensional measurement of a glue bead

Kiểm tra lắp ráp

Phương pháp thời gian thực để đo chiều cao, chiều rộng và diện tích mặt cắt ngang phát hiện sự phân tán lỗi và khối lượng điều khiển

Lợi ích

Có thể thực hiện lên đến 8 phép đo cùng một lúc

TÌM HIỂU CHI TIẾT SẢN PHẨM

  • NHANH NHẤT THẾ GIỚI VỚI TỐC ĐỘ 64.000 TIẾT DIỆN/GIÂY. Tốc độ cho phép đo bất kỳ sản phẩm với bất kỳ hình dạng nào!

  • Sê-ri LJ-G đo chính xác tiết diện bề mặt của mục tiêu theo hướng X và Z. Có thể đo chiều cao, chiều rộng hoặc kẽ hở trên tiết diện bề mặt bằng cách sử dụng 28 chế độ đo.