Đo khe hở trên máy CNC

Backlash measurement on a CNC machine

Sản xuất kim loại

Đo đoạn đường di chuyển thực tế so với đoạn đường dự kiến

Lợi ích

Có thể xác định thời gian thích hợp để bảo trì/thay thế dựa trên dữ liệu xác định số lượng thu được bằng cách sử dụng cảm biến dịch chuyển không tiếp xúc.

Cảm biến phát hiện độ dịch chuyển bằng laser tốc độ siêu cao/độ chính xác cực cao