Phát hiện kim loại tấm hai nguồn cấp điện

Detection of double fed sheet metal

Sản xuất kim loại

Phát hiện đĩa hai nguồn cấp điện khi vận chuyển

Lợi ích

Đo chính xác cùng lúc 12 điểm với tốc độ cao

Cảm biến phát hiện độ dịch chuyển bằng laser tốc độ siêu cao/độ chính xác cực cao