Đo đường kính ngoài của quấn cuộn cảm

Outer diameter measurement of  coil winding

Ngành công nghiệp điện tử

Đảm bảo giữ khoảng cách dây đúng trong khi quấn

Lợi ích

Có thể xác định cuộn cảm bị lỗi trước khi xử lý

Tốc độ cao, Độ chính xác cao Trắc vi kế kỹ thuật số