Phát hiện chip đôi

Detection of double chips

Ngành công nghiệp đóng gói

Phát hiện sự chồng lắp thành phần chip trước khi quấn

Lợi ích

Có thể gia tăng việc đo lường một cách an toàn những thành phần chip nhỏ bằng laser vệt tia nhỏ, không tiếp xúc.

Cảm biến phát hiện độ dịch chuyển bằng laser tốc độ siêu cao/độ chính xác cực cao