Phát hiện chip đôi

Detection of double chips

Ngành công nghiệp đóng gói

Phát hiện sự chồng lắp thành phần chip trước khi quấn

Lợi ích

Có thể gia tăng việc đo lường một cách an toàn những thành phần chip nhỏ bằng laser vệt tia nhỏ, không tiếp xúc.

TÌM HIỂU CHI TIẾT SẢN PHẨM

  • Cảm biến phát hiện dịch chuyển bằng laser cần tốc độ, độ chính xác, dung lượng để cung cấp hiệu suất ưu việt trong bất cứ ứng dụng nào. Bằng cách nhắm đến việc trở thành sản phẩm tốt nhất thế giới trên mọi khía cạnh, LK-G5000 được tích hợp công nghệ vượt trội mới nhất.

  • Có 6 đầu cảm biến có thuật toán phát triển mới và 2 loại hệ thống quang học.