Điều khiển về phía trước cho máy cắm chip

Forward control of the chip mounter

Phát hiện vị trí dọc

Phát hiện sự rung động hoặc biến thể của đầu móc.

Lợi ích

Cảm biến dịch chuyển cảm ứng cho phép điều khiển và giám sát tốc độ cao, nâng cao hiệu suất của thiết bị.

Tốc độ cao, Độ chính xác cao