Đo độ uốn và độ cong vênh của PCB

Bow and warpage measurement of a PCB

Sản xuất PCB

Đo sự thay đổi chiều cao dọc theo chiều dài bảng mạch.

Lợi ích

Có thuật toán tích hợp cụ thể cho phép đo lường với độ chính xác cao trên các mục tiêu mờ đục.

Cảm biến phát hiện độ dịch chuyển bằng laser tốc độ siêu cao/độ chính xác cực cao