Tính đồng phẳng của chân đầu nối

Coplanarity of connector pins

Lắp ráp đầu nối

Đo sự lệch hàng của chân đầu nối

Lợi ích

Có thể đo với độ phân giải cao 0.0004 Mil. Thực hiện đo tốc độ cao theo hàng tại tốc độ lấy mẫu 50.000 Hz.

Cảm biến phát hiện độ dịch chuyển bằng laser tốc độ siêu cao/độ chính xác cực cao