Đo độ dày

Thickness measurement

Đo độ dày của màng và băng dính

Sử dụng chức năng độ dày tích hợp để tính toán khoảng cách giữa 2 đầu cảm biến đối diện.

Lợi ích

Có thể dự kiến độ chính xác và khả năng lặp lại từ việc sử dụng cảm biến tiếp xúc. Nếu cần phải giữ đối tượng hoạt động không bị trầy xước, hãy chọn mẫu có ứng suất thấp hoặc từ đỉnh trục chính khác nhau. Tuổi thọ lâu dài dự kiến là 20 triệu chu kỳ khi sử dụng liên tục, và tự động tính toán một cách đơn giản cho nhiều đầu cảm biến khi chọn chế độ.

Bộ cảm biến tiếp xúc kỹ thuật số có độ chính xác cao