Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Camera tốc độ 16×, 0,47 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc) - CA-H048MX

Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera đơn sắc CA-HX048M

CA-HX048M - Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera đơn sắc

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

CA-HX048M

Cảm biến ảnh

Cảm biến ảnh CMOS đơn sắc,
đọc tốc độ cao gấp 16× với pixel vuông,
Kích thước cell khối: 4,8 µm × 4,8 µm

Số lượng pixel hợp lệ

Chế độ 0,47 M pixel: 0,47 M pixel, 784 (H) × 596 (V)
Chế độ 0,31 M pixel: 0,31 M pixel, 640 (H) × 480 (V)
Chế độ 0,24 M pixel: 0,24 M pixel, 512 (H) × 480 (V)

Kích thước ảnh

Tương đương với 1/3 "

Hệ thống quét

Tăng dần
2,9 ms: chế độ 0,47 M pixel, 2,0 ms: chế độ 0,31 M pixel, 1,7 ms: chế độ 0,24 M pixel*1,
5,3 ms: chế độ 0,47 M pixel, 3,5 ms: chế độ 0,31 M pixel, 2,8 ms: chế độ 0,24 M pixel*2

Tần số chuyển tải Pixel

195 MHz (Tốc độ gấp 16 lần) *1
130 MHz (Tốc độ gấp 11 lần) *2

Cửa sập điện tử

Có thể cài đặt 0,022 đến 1000 msec bằng cách xác định các ngõ vào bằng số sau đây:
1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +40 °C

Độ ẩm môi trường xung quanh

35 đến 85 % RH (không ngưng tụ)

Cáp camera

Cáp camera tốc độ cao CA-CHxx.

Khối lượng

Xấp xỉ 190 g (không bao gồm ống kính)

*1 Khi sử dụng Sê-ri CV-X400.
*2 Khi sử dụng Sê-ri CV-X100.

Các mẫu khác