Camera 64 megapixel Đơn sắc CA-HF6400M

CA-HF6400M - Camera 64 megapixel Đơn sắc

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

CA-HF6400M

Cảm biến ảnh

CMOS đơn sắc
Pixel vuông
Đọc tốc độ cao 90×

Kích thước cell khối

2,5 μm × 2,5 μm

Số lượng pixel hợp lệ

Chế độ 64 megapixel: 8192 (H) × 7808 (V)
Chế độ 41 megapixel: 7168 (H) × 5768 (V)
Chế độ 21 megapixel: 5104 (H) × 4092 (V)

Kích thước ảnh

Tương đương với 2" (ø32 mm) *1

Hệ thống quét

Tăng dần
Chế độ 64 megapixel: 57,6 ms (4 ch)/114,1 ms (2 ch)/238,5 ms (1 ch)
Chế độ 41 megapixel: 40,4 ms (4 ch)/74,6 ms (2 ch)/156,8 ms (1 ch)
Chế độ 21 megapixel: 28,9 (4 ch)/39,2 ms (2 ch)/83,2 ms (1 ch)
*2

Tần số chuyển tải Pixel

1110 MHz

Hệ thống chuyển tải

Chuyển tải nối tiếp kỹ thuật số

Cửa sập điện tử

Có thể cài đặt 0,05 đến 9000 msec bằng cách xác định các ngõ vào bằng số sau đây:
1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000

Ngàm ống kính

Ngàm lắp đặc biệt (M40 P0,75) *3

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +40°C

Độ ẩm môi trường xung quanh

35 đến 85% RH

Khối lượng

Xấp xỉ 350 g (không bao gồm ống kính)

*1 Tương đương với 4/3" (ø23 mm) ở chế độ 41 megapixel, và 1" (ø16 mm) ở chế độ 21 megapixel.
*2 Thời gian chuyển tải biến đổi tùy thuộc vào cấu hình kênh.
*3 Có thể sử dụng ống kính C-mount bằng cách thay thế ngàm ống kính trên camera bằng bộ chuyển đổi C-mount (OP-88578; được bán riêng). Lưu ý rằng chế độ 64 megapixel sẽ không được hỗ trợ.

Các mẫu khác