1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Hệ thống xử lý hình ảnh tốc độ cực cao, nhiều máy ảnh, hiệu suất cao
  6. Các mẫu
  7. Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG

Hệ thống xử lý hình ảnh tốc độ cực cao, nhiều máy ảnh, hiệu suất caoSê-ri XG-8000

Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG

XG-S200MU (XG-S200M)

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D