Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan

Sê-ri CV-X

Catalogue Tải Catalogue về

Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 21M pixel/LJ-V CV-X480F

CV-X480F - Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 21M pixel/LJ-V

  • Khắc CE

Các mẫu khác