Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan

Sê-ri CV-X

Catalogue Tải Catalogue về

Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộđiềukhiển CV-X470F

CV-X470F - Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộđiềukhiển

Phần mềm

  • Khắc CE

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác