Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa

     Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quanSê-ri CV-X

     CV-X450F

     Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 5M pixel

     kết quả tìm kiếm

     Chỉ cho người dùng sản phẩm. Số sê ri được yêu cầu.

      Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D