Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan

Sê-ri CV-X

Catalogue Tải Catalogue về

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển - CV-X320M

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển CV-X150M

CV-X150M - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

  • Khắc CE

Các mẫu khác