Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển - CV-X320F

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển CV-X150A

CV-X150A - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

  • Khắc CE

Các mẫu khác