Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan

Sê-ri CV-X

Catalogue Tải Catalogue về

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển - CV-X300M

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) CV-X102MP

CV-X102MP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

  • Khắc CE

Các mẫu khác