Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển - CV-X300M

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển CV-X100MP

CV-X100MP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

  • Khắc CE

Các mẫu khác