Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển - CV-X300F

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển CV-X100FP

CV-X100FP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

  • Khắc CE

Các mẫu khác