1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
  6. Các mẫu
  7. Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quanSê-ri CV-X

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X100FP

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D