1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
  6. Các mẫu
  7. Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quanSê-ri CV-X

Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-035C

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D