Cảm biến ảnh màu tính năng cao, tốc độ cao

Sê-ri CV-700

Mẫu này đã ngưng sản xuất.