Cảm biến ảnh màu tính năng cao, tốc độ cao

Sê-ri CV-700

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Dây cáp I/O cho sê-ri CV500/700 OP-35341

OP-35341 - Dây cáp I/O cho sê-ri CV500/700

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Các mẫu khác