Cảm biến ảnh màu tính năng cao, tốc độ cao

Sê-ri CV-700

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.