quan sát qua máy bằng nhiều máy ảnh, với tốc độ cực cao

Sê-ri CV-5000

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan - Sê-ri CV-X

Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển CV-5002P

CV-5002P - Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

  • Khắc CE

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác