quan sát qua máy bằng nhiều máy ảnh, với tốc độ cực cao

Sê-ri CV-5000

CV-5000 đặt hàng riêng CV-5000SO(6055)

CV-5000SO(6055) - CV-5000 đặt hàng riêng

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác