quan sát qua máy bằng nhiều máy ảnh, với tốc độ cực cao

Sê-ri CV-5000