1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Cảm biến thị giác kỹ thuật số tốc độ siêu cao
  6. Các mẫu
  7. Cáp camera chuyên dụng 1 m dành cho CV-2000/3000

Cảm biến thị giác kỹ thuật số tốc độ siêu caoSê-ri CV-2000

Cáp camera chuyên dụng 1 m dành cho CV-2000/3000

OP-51499

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D