Cảm biến thị giác kỹ thuật số tốc độ siêu cao

Sê-ri CV-2000

Mẫu này đã ngưng sản xuất.