Màn hình giám sát LCD màu Sê-ri CA-M

Sê-ri CA-M - Màn hình giám sát LCD màu

Có thể sử dụng các sê-ri màn hình xử lý hình ảnh cho FA (tự động hóa nhà máy)