1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Sản phẩm AutoID
  5. Bộ thiết bị nguồn điện cung cấp
  6. Các mẫu
  7. Khối giao tiếp chuyên dụng (cho RS-485)

Bộ thiết bị nguồn điện cung cấpSê-ri BL-U1・U2/N-42・48

Khối giao tiếp chuyên dụng (cho RS-485)

N-48

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D