Bộ khử tĩnh điện có lớp chắn không khí sạch ở ống bảo vệ

Sê-ri SJ-V

Bộ lọc thay thế (10) cho bộ làm sạch điện cực 2 OP-84455

OP-84455 - Bộ lọc thay thế (10) cho bộ làm sạch điện cực 2

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Các mẫu khác