Bộ khử tĩnh điện có lớp chắn không khí sạch ở ống bảo vệ

Sê-ri SJ-V