Bộ khử tĩnh điện có lớp chắn không khí sạch ở ống bảo vệ

Sê-ri SJ-V

Cáp 10 chân đến 10 chân OP-42211

OP-42211 - Cáp 10 chân đến 10 chân

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Các mẫu khác