Bộ khử tĩnh điện có lớp chắn không khí sạch ở ống bảo vệ

Sê-ri SJ-V

Bộ điều hợp chuyển đổi RS-232C (9 chấu) OP-26401

OP-26401 - Bộ điều hợp chuyển đổi RS-232C (9 chấu)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Các mẫu khác