Hệ thống khử tĩnh điện

Sê-ri SJ-R

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1080 mm - SJ-E108A

Thiết bị chính loại thanh 1080 mm SJ-R108A

SJ-R108A - Thiết bị chính loại thanh 1080 mm

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

  • Khắc CE

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác