Súng khử tĩnh điện cực bền, có hiệu suất cao

Sê-ri SJ-LG

Catalogue Tải Catalogue về

Thiết bị điện cực thay thế cho loại súng OP-88416

OP-88416 - Thiết bị điện cực thay thế cho loại súng

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác